Do jakiej sylwetki pasują damskie spodnie 7/8?

Dopa­so­wane ubra­nie potrafi odmie­nić syl­wetkę i uczy­nić każdą sty­li­za­cję wyjąt­kową. Dla­tego przy­kłada się tak dużą wagę do każ­dego detalu. Strój wpływa na to, jak jest się postrze­ga­nym. Ważne, żeby paso­wał nie tylko do syl­wetki, ale rów­nież do oka­zji.

Każda kobieta lubi od czasu do czasu poczuć się mod­nie . Z tego powodu cza­sami wybiera się ubra­nia, które nie koniecz­nie pasują do kon­kret­nej osoby. Zwłasz­cza modne spodnie 7/8 mogą nie jed­nej kobie­cie spra­wić kło­pot. Jedne z nich rezy­gnują, oba­wia­jąc się, że skrócą ich syl­wetkę, inne bez­względ­nie uwiel­biają. Warto jed­nak wie­dzieć jak nosić i z czym zesta­wić, aby uzy­skać jak naj­lep­szy efekt.

Spodnie 7/8 — do jakiej sylwetki pasują

Spodnie tego typu naj­chęt­niej są wybie­rane przez osoby wyso­kie i szczu­płe. Świet­nie leżą na kobie­tach posia­da­ją­cych chło­pięcą syl­wetkę. Jed­nak spodnie do kostek dobrze się spraw­dzą rów­nież w przy­padku niskich pań. Nie muszą się ich wystrze­gać także posia­daczki peł­niej­szych kształ­tów. Należy jed­nak pamię­tać o odpo­wied­nim dobo­rze dodat­ków i butów, aby nie skró­cić syl­wetki. Panie z dłu­gimi i szczu­płymi nogami mogą sobie pozwo­lić na więk­szą swo­bodę przy wybo­rze sty­li­za­cji. Zarówno damskie spodnie 7/8 z wąskimi, jak i sze­ro­kimi nogaw­kami będą na nich dobrze leżały. W przy­padku osób o peł­niej­szych kształ­tach lepiej posta­wić na model z wąskimi nogaw­kami. Ponadto osoby niskie powinny się wystrze­gać zesta­wia­nia takich spodni z niskimi butami. Naj­le­piej spraw­dzą się szpilki, buty na plat­for­mie lub kotur­nie, aby nie skró­cić syl­wetki. Dam­skie spodnie 7/8 z wią­za­niem w pasie mogą pięk­nie pod­kre­ślić talię i wydłu­żyć nogi, świet­nie się spraw­dzą w przy­padku niż­szych użyt­kow­ni­czek.

Z czym zestawiać damskie spodnie 7/8

Spodnie z wąskimi nogawkami świetnie się nadadzą zarówno do luźniejszych, jak i bardziej profesjonalnych stylizacji. Dobrze będą wyglądały z klasyczną koszulą i marynarką, dopełniając biurowego dress codu. W codziennym wydaniu można je zestawić z koszulkami, tunikami lub bluzkami w stylu hiszpanek. Na górę można założyć romaneskę albo kurkę jeansową. Wybierając spodnie 7/8 z luźniejszą nogawką wart postawić na dopasowaną górę wpuszczoną w spodnie. W ten sposób nie zaburzy się proporcji.

Przy wyborze butów należy uwzględnić rodzaj sylwetki, jaką się posiada. Do elegantszych stylizacji sprawdzą się buty na szpilce, jednak spodnie 7/8 można również nosić z trampkami, balerinami i sandałami. Zwłaszcza w przypadku luźniejszych stylizacji. Jednak należy pamiętać, że takie buty mogą skrócić nogi. Dlatego lepiej będą wyglądały na wysokich kobietach. Panie o pełniejszych kształtach powinny wybierać wyższe buty, w innym przypadku sylwetka będzie sprawiała wrażenie masywniejszej.

Spodnie 7/8 dla każdego

Zestawione z odpowiednimi dodatkami spodnie 7/8 mogą pasować do każdej sylwetki. Wystarczy wiedzieć czego unikać i jak najlepiej podkreślić zalety. Nie trzeba się ich obawiać ani unikać. Dobrze zestawione mogą wnieść powiew świeżości do garderoby, jednocześnie pozwalając poczuć się modnie.

Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Back to top

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close